Λόγοι υγείας και… γαλλική μύτη οδηγούν στην ρινοπλαστική

Λόγοι υγείας και… γαλλική μύτη οδηγούν στην ρινοπλαστική

Κωνσταντίνος Θ. Μακρυπίδης M.D.

Χειρουργός ΩΡΛ – Πλαστική Χειρουργική Προσώπου

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Προσώπου

(Άρθρο στην εφημερίδα “Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ”)

Η ρινοπλαστική είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις και εκατομμύρια άντρες και γυναίκες καταφεύγουν σε αυτή κάθε χρόνο. Τα άτομα που υποβάλλονται σε ρινοπλαστική προχωρούν στην επέμβαση, τόσο εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων υγείας, όσο και για αισθητικούς λόγους, με μία αναλογία περίπου 50-50. Στο τμήμα του πληθυσμού των ασθενών που κάνουν ρινοπλαστική για λόγους υγείας, η αναλογία ανδρών – γυναικών είναι περίπου η ίδια, ενώ στο τμήμα του πληθυσμού που κάνει ρινοπλαστική για αισθητικούς λόγους υπερτερούν οι γυναίκες, με ένα όμως ολοένα κι αυξανόμενο ποσοστό των ανδρών.

Η ρινοπλαστική είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις και εκατομμύρια άντρες και γυναίκες καταφεύγουν σε αυτή κάθε χρόνο. Τα άτομα που υποβάλλονται σε ρινοπλαστική προχωρούν στην επέμβαση, τόσο εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων υγείας, όσο και για αισθητικούς λόγους, με μία αναλογία περίπου 50-50. Στο τμήμα του πληθυσμού των ασθενών που κάνουν ρινοπλαστική για λόγους υγείας, η αναλογία ανδρών – γυναικών είναι περίπου η ίδια, ενώ στο τμήμα του πληθυσμού που κάνει ρινοπλαστική για αισθητικούς λόγους υπερτερούν οι γυναίκες, με ένα όμως ολοένα κι αυξανόμενο ποσοστό των ανδρών.

Ας  εξετάσουμε όμως πρώτα το αισθητικό  κομμάτι της ρινοπλαστικής. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι καθοριστικής σημασίας στοιχείο για την εμφάνιση του προσώπου ενός ατόμου είναι το σχήμα και το μέγεθος της μύτης. Η μύτη αποτελεί ουσιαστικά έναν κατακόρυφο άξονα γύρω από τον οποίο τοποθετούνται  συμμετρικά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η παραμικρή  αλλαγή στην εμφάνιση της μύτης, μπορεί να μεταβάλλει πολύ τη συνολική εικόνα του προσώπου. Ο στόχος της ρινοπλαστικής  είναι να βελτιώσει την εμφάνιση και τις αναλογίες της μύτης, ώστε να υπάρχει απόλυτη αρμονία  με το υπόλοιπο πρόσωπο. Με τη ρινοπλαστική μπορούν επίσης να διορθωθούν δυσμορφίες που μπορεί να οφείλονται σε τραυματισμό, καθώς και συγγενείς δυσμορφίες.Η ρινοπλαστική βοηθάει στη βελτίωση της εμφάνισης, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου και τελικά συντελεί στην καλή ψυχική υγεία του ασθενούς, ειδικά σε περιπτώσεις που η οποιαδήποτε δυσμορφία απασχολεί σημαντικά το άτομο.

Η ρινοπλαστική όμως πέρα από αισθητική, μπορεί να είναι και λειτουργική, με στόχο να διορθωθούν προβλήματα με το διάφραγμα ή την αναπνοή. Μετά από μία επιτυχημένη ρινοπλαστική, βελτιώνεται κατά πολύ η ρινική λειτουργία και ο ασθενής αποκτά μία φυσιολογική  αναπνοή από τη μύτη. Η τελευταία  είναι απαραίτητη για τη σωστή  εισπνοή, άρα και οξυγόνωση, την  αποφυγή του ροχαλητού και  της δύσπνοιας κυρίως κατά τον  ύπνο, καθώς και την αποφυγή  κρίσεων «υπνικής άπνοιας», δηλαδή διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται  η επιβάρυνση άλλων συστημάτων, όπως του καρδιαγγειακού ή του αναπνευστικού. Μέσω της λειτουργικής ρινοπλαστικής  βελτιώνεται επιπλέον και η πολύ σημαντική λειτουργία προστασίας, φιλτραρίσματος και καθαρισμού του αέρα που προσφέρει  η μύτη, καθώς αποτελεί το «κλιματιστικό» του οργανισμού.  Επίσης, μειώνονται ή και εξαφανίζονται οι κρίσεις  ιγμορίτιδας και ωτίτιδας, αφού αποκαθίσταται  η καλή βατότητα των ρινικών κοιλοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα από τη βελτίωση όλων αυτών των παραμέτρων, είναι  το άτομο να αναπνέει καλύτερα, να νοιώθει  μεγαλύτερη ευεξία και να αποκτά μεγαλύτερες  αντοχές στις καθημερινές του  δραστηριότητες.

Η ρινοπλαστική γίνεται σε άτομα περίπου  άνω των 18 ετών, ώστε να έχει ολοκληρωθεί  η διαμόρφωση της μύτης. Ο υποψήφιος/α  πρέπει να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες και σε καμμία περίπτωση να μην προσπαθεί να μοιάσει με κάποιο σύγχρονο πρότυπο ομορφιάς. Ο ρινοχειρουργός πρέπει να εξατομικεύει το κάθε περιστατικό, καθώς κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, με ιδιαίτερη δομή και πάνω σε αυτή τη δομή πρέπει να σχεδιάζεται η κάθε παρέμβαση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μικρές μεταβολές του σχήματος και του όγκου της μύτης, ώστε να υπάρχει συμμετρία και αρμονία με τις αισθητικές γραμμές (dorsal aesthetic lines) του προσώπου. Το πρόσωπο πρέπει να δείχνει φυσικό και όχι «πειραγμένο» και σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται η μύτη ως χειρουργημένη.

Πριν  την επέμβαση θα πρέπει να γίνουν μία  ή δύο συναντήσεις, ώστε ο χειρουργός να εξηγήσει αναλυτικά στον/στην ασθενή τους στόχους της επέμβασης, τις  δυνατότητες που υπάρχουν και  τη μετεγχειρητική πορεία.

Σε  αυτές τις συναντήσεις λαμβάνονται  επίσης φωτογραφίες και σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο γίνεται  η κατάλληλη επεξεργασία ώστε να έχει εικόνα του επιθυμητού αποτελέσματος. Προεγχειρητικά γίνεται πλήρης αιματολογικός  και εργαστηριακός έλεγχος, ενώ το άτομο πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα αρκετές μέρες πριν την επέμβαση. Ο χειρουργός συζητά επίσης διεξοδικά με τον ασθενή το είδος της αναισθησίας που θα του χορηγηθεί.

Η επέμβαση συνήθως διαρκεί από 1,5 έως 2,5 ώρες. Εφαρμόζεται η πλέον  σύγχρονη και ατραυματική τεχνική  ρινοπλαστικής. Σύμφωνα με αυτήν  τη μέθοδο, η ρινοπλαστική επιτελείται  μέσω τομών που βρίσκονται στο  εσωτερικό της μύτης και μέσω αυτών των τομών γίνεται μερική αποκόλληση του δέρματος ώστε να υπάρχει  πρόσβαση στο σκελετό της μύτης. Αφού εκτεθεί ο χόνδρινος και  οστέινος σκελετός της μύτης, ο χειρουργός προχωράει στις τροποποιήσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση. Συνήθως ο χειρουργός αφαιρεί χόνδρους, αλλά κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να προσθέσει τμήματα χόνδρου. Αυτά μπορεί να έχουν αφαιρεθεί από κάποια σημεία της μύτης όπου χρειαζόταν μείωση, ή να έχουν αφαιρεθεί από το χόνδρο του διαφράγματος ή από το χόνδρο του αυτιού (χωρίς να αλλάζει φυσικά η εξωτερική μορφή του αυτιού). Σε κάποιες περιπτώσεις (και μόνο αν κριθεί απολύτως αναγκαίο) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ειδικά ενθέματα από βιο-υλικά. Στη συνέχεια ο γιατρός μπορεί να προχωρήσει σε διόρθωση και αποκατάσταση του διαφράγματος, στις περιπτώσεις που υπάρχει δυσμορφία ή απόκλιση στο διάφραγμα (διαφραγματοπλαστική).Τις περισσότερες φορές χρειάζεται να συρρικνωθούν και οι ρινικές κόγχες, ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η αναπνοή. Στο τελικό στάδιο γίνεται σύγκλιση των τομών με απορροφήσιμα ράμματα, ενώ σ’ αυτό το στάδιο μπορούν να γίνουν και αλλαγές στους ρώθωνες εάν αυτό απαιτείται. Στο τέλος τοποθετούνται μικρά ταμπόν στο εσωτερικό της ρινός και ναρθηκάκι στη μύτη.

Τα  περισσότερα άτομα μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ άλλα μπορεί να παραμείνουν για ένα βράδυ, προκειμένου να υπάρξει μετεγχειρητική παρακολούθηση. Το άτομο δεν αισθάνεται πόνο, αλλά μόνο μία μικρή αρχική δυσφορία στην αναπνοή. Γενικά είναι  μία ανώδυνη επέμβαση χωρίς μετεγχειρητικές  επιπλοκές, μετεγχειρητικά οιδήματα ή  εκχυμώσεις, με δεδομένο βέβαια ότι  ο χειρουργός που επιτελεί την  επέμβαση είναι ειδικά εκπαιδευμένος, εξειδικευμένος ρινοχειρουργός και με μεγάλη εμπειρία. Το ναρθηκάκι αφαιρείται μετά από περίπου 10 ημέρες, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά περίπου 1 εβδομάδα.

Related posts

otoplasty

Ωτοπλαστική: Μία ανώδυνη και ασφαλής επέμβαση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Τα αυτιά βρίσκονται σε αρκετά εμφανές σημείο και μαζί με τα μάτια και τη μύτη αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά του προσώπου μας. Για την αρμονική εικόνα ενός προσώπου...

Μετάβαση στο περιεχόμενο